Δημοσχάκης Αναστάσιος

Χρήσιμη συνάντηση (9/2) με το Προεδρείο του Δ.Σ. της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Θράκης.Οι υπερασπιστές του Θρακικού Πελάγους έχουν όραμα για την προάσπιση των θαλασσών μας!

Χρήσιμη συνάντηση & συζήτηση (9/2) με το Προεδρείο του Δ.Σ. της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Θράκης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν θα αναδειχθούν με επίσκεψη μου στην Ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος, ενώ ακολούθως θα αναδειχθούν ξεχωριστά το καθένα μέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.