Δημοσχάκης Αναστάσιος

Χρηματοδότηση των Μελετών για τον εκσυγχρονισμό του αρδευτικού συστήματος και των αναδασμών στον Κεντρικό Έβρο!!

Γραπτή Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής κι Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας Αν.Δημοσχάκης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό για το ζήτημα της υπογειοποίησης των αρδευτικών συστημάτων και των αναδασμών στον κεντρικό Έβρο.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην Ερώτηση η έλλειψη ώριμων Μελετών για έργα αγροτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στον Έβρο.

Υπογραμμίζει δε ότι ο εκσυγχρονισμός των αρδευτικών συστημάτων πέρα από βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας θα φέρει και μια ορθολογικότερη διαχείριση των εξόδων που καταβάλλουν οι ΤΟΕΒ και έναν καλύτερο έλεγχο στα οικονομικά δεδομένα των Οργανισμών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μελετητών το ποσό που απαιτείται για τις Μελέτες υπογειοποίησης του αρδευτικού και τους αναδασμούς εκτιμάται στα 3.700.000€, ποσό το οποίο αδυνατεί να καταβάλει τόσο ο Δήμος Σουφλίου, όσο και η ΠΑΜΘ.

Ο βουλευτής σε συνέχεια διαβουλεύσεων ερωτά τον Υπουργό αν προτίθεται να εντάξει τις εν λόγω Μελέτες σε χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δρομολογηθούν τα συγκεκριμένα έργα υψίστης αναπτυξιακής σημασίας για τον Νομό μας.

Ακολουθεί αναλυτικά η Γραπτή Ερώτηση:

Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιο Λιβανό

ΘΕΜΑ: Εξέταση του ζητήματος της υπογειοποίησης των αρδευτικών συστημάτων και αναδασμών στο Κεντρικό Τμήμα του Ν.Έβρου

Σε συνέχεια της τελευταίας επίσκεψης σας στον Έβρο (01/09) διαπιστώθηκε ότι η έλλειψη ολοκληρωμένων Μελετών για έργα αγροτικού ενδιαφέροντος προς δημοπράτηση, φέρνει τον νομό σε δύσκολη θέση κι αδιέξοδα.

Στο πλαίσιο αυτό μαζί με τους συνεργάτες των πολιτικών μου γραφείων, έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες συνεννόησης αλλά και συνεργασίας με τους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) της περιοχής για την ωρίμανση των έργων και κυρίως προς την κατεύθυνση της υπογειοποίησης των αρδευτικών συστημάτων στις παρέμβριες περιοχές αυτών αλλά και την δημιουργία αναδασμών.

Οι ΤΟΕΒ της περιοχής είναι διατεθειμένοι να χρηματοδοτήσουν την προετοιμασία των διαγωνιστικών διαδικασιών (όπως προετοιμασία τευχών δημοπράτησης για την προκήρυξη των μελετών κ.ά).

Ο εκσυγχρονισμός, η μείωση του ενεργειακού κόστους, η μείωση της χρήσης των υδάτινων όγκων για άρδευση, η συγκράτηση των νέων της περιοχής και η ενασχόληση τους με την γεωργία αποτελούν μερικούς από τους στόχους που έχει θέσει το ίδιο το Υπουργείο μέσω των προγραμμάτων του για τα επόμενα χρόνια.

Επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να δώσει ώθηση στον πρωτογενή τομέα που αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες για την ανάπτυξη της χώρας.

Ο εκσυγχρονισμός των αρδευτικών συστημάτων πέρα από βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας θα φέρει και μια ορθολογικότερη διαχείριση των εξόδων που καταβάλλουν οι ΤΟΕΒ και έναν καλύτερο έλεγχο στα οικονομικά δεδομένα των Οργανισμών.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω έχουμε προχωρήσει σε διερευνητικές επαφές με Μελετητικά γραφεία προκειμένου να μας προκοστολογήσουν περίπου το κόστος των Μελετών που απαιτούνται ανά περιοχή .

Σε συνέχεια αυτού προκύπτει ειδικότερα ότι η :

o Εκτιμώμενη Αμοιβή Μελέτης αρδευτικού Έργου ΤΟΕΒ Κορνοφωλιάς εκτάσεως 6.000στρ : 400.000,00€

o Εκτιμώμενη Αμοιβή Μελέτης αρδευτικού Έργου ΤΟΕΒ Λαβάρων – Κισσαρίου – Αμορίου εκτάσεως 12.000στρ : 650.000,00€

o Εκτιμώμενη Αμοιβή Μελέτης αρδευτικού Έργου ΤΟΕΒ Λαγυνών – Λυκόφης εκτάσεως 12.000στρ :600.000,00€

o Εκτιμώμενη Αμοιβή Μελέτης αρδευτικού Έργου ΤΟΕΒ Τυχερού (ορεινά) εκτάσεως 7.000στρ :450.000,00€

o Εκτιμώμενη Αμοιβή Μελέτης αρδευτικού Έργου ΤΟΕΒ Σουφλίου (περιοχή Μάνδρας) εκτάσεως 3.500στρ :350.000,00€

o Εκτιμώμενη Αμοιβή Μελέτης αναδασμού ΤΟΕΒ Τυχερού (ορεινά) εκτάσεως 7.000στρ :800.000,00€

o Εκτιμώμενη Αμοιβή Μελέτης αναδασμού ΤΟΕΒ Σουφλίου (περιοχή Μάνδρας) εκτάσεως 3.500στρ :450.000,00€

Στο αντικείμενο των παραπάνω μελετών περιλαμβάνονται:· Γεωργοτεχνική μελέτη – Μελέτη Κόστους – Οφέλους

· Τοπογραφική Αποτύπωση

· Υδραυλική Μελέτη

· Γεωτεχνική Μελέτη

· Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη

· Στατική Μελέτη

· Περιβαλλοντική Μελέτη

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι απαιτείται ένα ποσό ύψους 3.700.000,00€. Εκτιμάται ότι το ποσό αυτό είναι δύσκολο να διατεθεί τόσο από τον τοπικό Δήμο όσο και από την ΠΑΜ-Θ!

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω ερωτάσθε:

Σε συνέχεια συζητήσεων -συσκέψεων & επισκέψεων σκοπεύετε να εντάξετε τα έργα εκσυγχρονισμού του αρδευτικού δικτύου καθώς και των αναδασμών του κεντρικού Έβρου σε χρηματοδοτικά εργαλεία και σε ποια;