Δημοσχάκης Αναστάσιος

Γραπτή Ερώτηση για τον κίνδυνο παύσης άρδευσης των αγροτικών εκτάσεων στον Έβρο και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της λειτουργίας των Τ.Ο.Ε.Β και Γ.Ο.Ε.Β

Γραπτή Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αν. Δημοσχάκης σχετικά με τον κίνδυνο παύσης υδροδότησης των αγροτικών εκτάσεων στον Έβρο και την αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β) και Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β).

Όπως αναφέρεται στην Ερώτηση, η χρηματοδότηση των ανωτέρων οργανισμών έχει καταστεί προβληματική εξαιτίας της αδυναμίας καταβολής των εισφορών από τους αγρότες. Το αποτέλεσμα είναι οι οργανισμοί από την πλευρά τους να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις, όπως η συντήρηση των υποδομών (αντλιοστάσια, αποστραγγιστικά – αρδευτικά, κανάλια αποστραγγιστικά- αρδευτικά) .

Επίσης, άμεση επίλυση χρειάζεται το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ΔΕΗ, καθώς υπάρχει ορατός κίνδυνος διακοπής ηλεκτροδότησης των αρδευτικών – αποστραγγιστικών αντλιοστασίων, γεωτρήσεων, φράγματος Κεφαλής κ.λ.π.- με αποτέλεσμα να σταματήσει πλήρως η άρδευση των αγροτικών εκτάσεων και συνεπώς η αγροτική δραστηριότητα.

Ο Βουλευτής ρωτάει τον αρμόδιο Υπουργό για τις ενέργειες οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να μην προβεί η ΔΕΗ στην διακοπή ηλεκτροδότησης και συνεπώς στην παύση υδροδότησης των αγροτικών εκτάσεων, αλλά και ποιές ρυθμίσεις είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθούν ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή χρηματοδότηση και η απρόσκοπτη λειτουργία των οργανισμών.

Αναλυτικά η Ερώτηση

ΘΕΜΑ: Γραπτή Ερώτηση για τον κίνδυνο παύσης άρδευσης των αγροτικών εκτάσεων στον Έβρο και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της λειτουργίας Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β) και Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β)

Η μακροχρόνια οικονομική δυσχέρεια που πλήττει την χώρα μας έχει δυσάρεστες συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών, οι οποίοι είναι ύψιστης σημασίας για τον αγροτικό κόσμο, καθώς αποτελούν βασικούς μοχλούς λειτουργίας της αγροτικής παραγωγής.

Οι οργανισμοί αυτοί είναι οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β. ) και ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β). Η χρηματοδότηση των οργανισμών αυτών έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα προερχόμενη από τις εισφορές των αγροτών.

Ωστόσο οι αγρότες, εξαιτίας της δραματικής μείωσης του εισοδήματός τους, αδυνατούν να καταβάλλουν τις εισφορές τους. Το αποτέλεσμα είναι οι οργανισμοί από την πλευρά τους να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις, όπως η συντήρηση των υποδομών (αντλιοστάσια, αποστραγγιστικά – αρδευτικά, κανάλια αποστραγγιστικά- αρδευτικά) .

Tο πρόβλημα που χρίζει άμεσης επίλυσης είναι η πληρωμή των τιμολογίων της Δ.Ε.Η, διαφορετικά υπάρχει ορατός κίνδυνος διακοπής της ηλεκτροδότησης των αρδευτικών – αποστραγγιστικών αντλιοστασίων, γεωτρήσεων, φράγματος Κεφαλής κ.λ.π.- με αποτέλεσμα να σταματήσει πλήρως η άρδευση των αγροτικών εκτάσεων και συνεπώς η αγροτική δραστηριότητα.

Πρόσφατα η ΔΕΗ και συγκεκριμένα ο Τομέας Μεγάλων Πελατών Θεσσαλονίκης, έστειλε ειδοποίηση – προειδοποίηση για τις χρονίζουσες οφειλές της 1ης ΔΕΚΕ ΑΝΤΛ. ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, επιφυλασσόμενη κάθε δικαιώματος σχετικά με την κάθε τρόπο ικανοποίηση των απαιτήσεών της. Δυστυχώς όλοι οι κατά τόπους οργανισμοί έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Η διακοπή ρεύματος θα σημάνει την παύση των αγροτικών εργασιών την στιγμή που ευαγγελιζόμαστε την σπουδαιότητα του πρωτογενούς τομέα στην οικονομική αναγέννηση της χώρας μας. Και μάλιστα σε έναν νομό, όπου η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί την μοναδική πηγή εισοδήματος για τα περισσότερα νοικοκυριά της περιοχής.

Επειδή η αρδευτική περίοδος ξεκινά σε λίγο καιρό και τα προβλήματα των οργανισμών παραμένουν άλυτα ερωτάσθε:

  • Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν προς την Δ.Ε.Η. προκειμένου να μην προβεί στην διακοπή ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων;
  • Τι ενέργειες προτίθεστε να κάνετε προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί Τ.Ο.Ε.Β- Γ.Ο.Ε.Β. ώστε να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργεία αυτών;