Δημοσχάκης Αναστάσιος

06-03-2007: Μήνυμα του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Αναστασίου Δημοσχάκη για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

ΘΕΜΑ: Ο σεβασμός των δικαιωμάτων της γυναίκας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

8/3/2007

Η ημερομηνία της 8ης Μαρτίου, που έχει θεσμοθετηθεί παγκοσμίως ως “Η Ημέρα της Γυναίκας”, υπογραμμίζει και πάλι επιτακτικά, την ανάγκη προάσπισης και εφαρμογής των δικαιωμάτων των γυναικών στα πλαίσια της ισονομίας και της ισότητας των πολιτών.

Στον 21ο αιώνα, ο σεβασμός των δικαιωμάτων των γυναικών εντάσσεται στην προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας για τη θεσμοθέτηση πλαισίων, για την ειρήνη, την προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων, την αυτοδιάθεση των λαών και την ισότιμη ανάπτυξη όλων, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής θρησκείας και πολιτισμού.

Όμως, παρά την κατοχύρωση της ισότητας σε νομικό πλαίσιο οι διακρίσεις κατά των γυναικών εξακολουθούν να υφίστανται καθώς ακόμη και σε ανεπτυγμένες κοινωνίες και στα σύγχρονα δημοκρατικά καθεστώτα πολλές γυναίκες ζουν και εργάζονται καθημερινά σε συνθήκες καταπίεσης, εκμετάλλευσης και καταναγκασμού. Οι δυσμενείς αυτές συνθήκες προκύπτουν από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας (ανεργία, οικιακή απασχόληση, θεώρηση μητρότητας ως “μειονέκτημα”, μισθολογική ανισότητα), τον επαγγελματικό διαχωρισμό, την εκπροσώπηση τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων, την κάθε μορφή βίας (στην οικογένεια, την εργασία και την κοινωνία), τη σεξουαλική παρενόχληση, την εμπορία με σκοπό τη σεξουαλική και οικονομική εκμετάλλευση κ.α. Πρόκειται για φαινόμενα ευρύτατα διαδεδομένα σε όλα τα κοινωνικά σύνολα, ανεξάρτητα κοινωνικής τάξεως, επιπέδου ανάπτυξης, οικονομικού ή πολιτικού συστήματος.
Η Ελληνική Αστυνομία, ως ένα Σύγχρονο Σώμα απόλυτα εναρμονισμένο με τις κοινωνικές απαιτήσεις και τις αρχές της ισονομίας χαράζει και εφαρμόζει απαρέγκλιτα πολιτικές ισότητας στο πλαίσιο της στρατηγικής της σε όλους τους τομείς. Σύμφωνα μάλιστα με τις επιταγές του άρθρου 116 παρ. 2 του Συντάγματος και των Κοινοτικών Οδηγιών για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, έχει διασφαλίσει την ισότητα της πρόσβασης και εξέλιξης των γυναικών στο Σώμα. Συγχρόνως, στο πλαίσιο της αποστολής της, προωθεί μέτρα για την προστασία των γυναικών θυμάτων εγκληματικών πράξεων, με την υιοθέτηση κατάλληλων διαδικασιών χειρισμού ιδίως, των υποθέσεων σεξουαλικής-οικονομικής εκμετάλλευσης και ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού της στην αντιμετώπιση των εγκλημάτων αυτών.

Στις κατευθύνσεις αυτές, το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας προσδοκά περαιτέρω στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού του στο θέμα του σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών. Επιπλέον αναγνωρίζει και στηρίζει την προσφορά των γυναικών αστυνομικών και πολιτικού προσωπικού στο Σώμα, η οποία είναι πολύτιμη και καθοριστική τόσο στον επιτελικό σχεδιασμό όσο και στην επιχειρησιακή δράση, σε ευαίσθητους τομείς, όπως η προστασία των ανηλίκων, η καταπολέμηση σύγχρονων μορφών οργανωμένου εγκλήματος (trafficking, εμπορία ανθρώπων, εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, ενδοοικογενειακή βία) και η μεταχείριση και αρωγή σε παθόντες και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Τιμώντας την σημερινή ημέρα το μήνυμα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας είναι: «Σεβόμαστε και τιμούμε τις γυναίκες του Σώματος- ένστολο και πολιτικό προσωπικό- και εγγυόμαστε τα δικαιώματα τους για ισότητα στον χώρο εργασίας τους. Αναγνωρίζουμε την συνεισφορά τους και την συμβολή τους ώστε η Ελληνική Αστυνομία να συνεχίσει να αποτελεί ένα σύγχρονο Σώμα στα πλαίσια του ρόλου και της αποστολής της και σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Πολιτείας».

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ