Δημοσχάκης Αναστάσιος

26-04-2007: Oμιλία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Αναστασίου Δημοσχάκη στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής

Αθήνα, 25-4-2007

Χωροφυλακής): Οι τράπεζες παίρνουν προμήθεια έμμεσα, από το ελληνικό δημόσιο. Είναι άλλο ζήτημα αυτό. Το Ταμείο δεν πλήρωσε προμήθεια γι´ αυτό, το αγόρασε χωρίς να δώσει σε κανέναν προμήθεια.

Εν όψει όλων αυτών των δεδομένων, θεωρώ ότι είναι επιτυχής η επένδυση.

(Στο σημείο αυτό ο κ. Μπλάνης καταθέτει σχετικό έγγραφα, τα οποία επισυνάπτονται στο τέλος του παρόντος Πρακτικού)

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έκανα συγκεκριμένη ερώτηση, που δεν πήρα απάντηση. Δεν ζήτησα μόνο να μας καταθέσει τι μετοχές έχει το Ταμείο. Ρώτησα αν υπήρξε κέρδος ή ζημιά από τις αγοραπωλησίες των μετοχών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΛΑΝΗΣ (Πρώην Πρόεδρος του Επικουρικού Ταμείου Ελληνικής Χωροφυλακής): Κύριε Πρόεδρε, το Ταμείο δεν πουλούσε μετοχές, όταν είχε απώλειες. Φρόντιζε να πουλάει μετοχές, όταν είχε κέρδος, κατά κανόνα. Γι΄ αυτό και δεν πούλησε τόσο γρήγορα, διότι προσπαθεί πάντα να πετύχει την καλύτερη απόδοση, για να μη χάσει. Αυτό γίνεται σε κάθε περίπτωση. Έγινε και όταν ήμουν εγώ πρόεδρος του Δ.Σ., στις αρχές του 2006, όταν πουλήσαμε ένα μεγάλο κομμάτι από το χαρτοφυλάκιο. Γι΄αυτό και έπεσε από το 68% στο 53% που είναι σήμερα. Είναι τεράστια τα κέρδη για το Ταμείο. Σήμερα το χαρτοφυλάκιο είναι περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ. Το 2005 ήταν 116 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα πληρώνουμε και συντάξεις με τα μερίσματα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΡΑΚΤΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο Αντιστράτηγος κύριος Αναστάσιος Δημοσχάκης, Αρχηγός της ΕΛΑΣ. και πρόεδρος του Ταμείου Αρωγής των Αστυνομικών.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το 2005 ήμουν Αντιστράτηγος στη θέση του Επιτελάρχη του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο τότε Αρχηγός, Αντιστράτηγος, κ. Αγγελάκος, ήταν πρόεδρος του Ταμείου Αρωγής των αστυνομικών.

Ο ομιλών ήταν αναπληρωτής προέδρου. Λόγω των υποχρεώσεων που έχει ο κάθε αρχηγός, αναπληρώνεται στα καθήκοντα του, σχεδόν σε όλες τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, αλλά πάντα ενημερώνεται για τις μεγάλες αποφάσεις, που λαμβάνει το Ταμείο Αρωγής των αστυνομικών.

Όπως είπε και ο κ. Μπλάνης, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν πρόεδρος του επικουρικού Ταμείου της πρώην Χωροφυλακής, αλλά και ο ομιλών, ως αναπληρωτής του Προέδρου του Ταμείου Αρωγής αστυνομικών της πρώην Χωροφυλακής, θα ήθελα να υπογραμμίσω, με κάθε ειλικρίνεια και έμφαση, ότι και τα δύο Ταμεία, τα οποία λειτουργούν σήμερα, για λογαριασμό των προερχομένων από την πρώην Χωροφυλακή, είναι πάρα πολύ υγιή και εύρωστα. Τα μέλη του Δ.Σ. κάνουν ουσιαστική δουλειά, όπως και οι διοικήσεις και των δύο Ταμείων.

Το Ταμείο Αρωγής των αστυνομικών είναι ταμείο πρόνοιας και δίδει εφάπαξ βοήθημα σε αυτούς που αποστρατεύονται. Η διάρθρωση κινητής περιουσίας του Ταμείου Αρωγής, τον Ιούλιο του 2005, η κατανομή της περιουσίας του Ταμείου, κατά το χρόνο αγοράς του συγκεκριμένου ομολόγου, για το οποίο σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή σας, ήταν: στην Τράπεζα της Ελλάδος 231 εκατομμύρια ευρώ. Στην Εθνική Τράπεζα 1.380.000 ευρώ. Κυρίως τραπεζικές μετοχές του δείκτη 20, που ανέρχονταν στα 57.300.000 ευρώ, αμοιβαία κεφάλαια 4.300.000 ευρώ, ακίνητη περιουσία 5.850.000 ευρώ. Το σύνολο ήταν 299.830.000 ευρώ.

Το Ταμείο μας, από τις 25.2.2003 μέχρι τον Ιούνιο του 2005, δεν είχε επενδύσει σε ομόλογα, έχοντας όλα τα διαθέσιμα του, πλην του ποσού που αναλογεί στο 23%, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα χαρακτηριστικά του εικοσαετούς ομολόγου, ειδικής έκδοσης Ιουλίου 2005, τα γνωρίζετε. Τον Ιούλιο του 2005, το Ελληνικό Δημόσιο εξέδωσε, με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, εικοσαετές ειδικό ομόλογο μεταβαλλόμενης απόδοσης, μεγέθους 300 εκατομμυρίων ευρώ, κατ` ελάχιστον, με τιμή έκδοσης 100% της αξίας, δηλαδή, άρτιο 100. Θεματοφύλακας αυτού του ομολόγου, όπως γνωρίζετε, ήταν η Τράπεζα της Ελλάδος. Ανάδοχος σε ό,τι αφορά το ομόλογο, αλλά κυρίως για τη λειτουργία του Ταμείου Αρωγής των αστυνομικών, ήταν η Εθνική Τράπεζα.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ομολόγου είναι η τιμή έκδοσης, που ήταν 100% της αξίας, δηλαδή, το άρτιο 100, η τιμή αποπληρωμής, που είναι 100% της αξίας συν το εγγυημένο κουπόνι, ενώ η απόδοση του ομολόγου εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους, οι οποίες και διαμορφώνουν την τελική τιμή. Το ομόλογο έχει εγγυημένη ελάχιστη συνολική καθαρή απόδοση ίση με 50% της ονομαστικής του αξίας, αφού η απόδοση είναι αφορολόγητη, ενώ διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και είναι δυνατή η αποτίμηση του από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Εγώ, ως προεδρεύων του Δ.Σ., ενημερώθηκα από το διευθυντή του Ταμείου, στο γραφείο μου, ο οποίος είχε προηγούμενη και προγενέστερη συνεργασία με τους συνεργάτες του, τους υπαλλήλους που υπηρετούν μόνιμα πλέον στο Ταμείο και διαθέτουν και γνώσεις, αλλά και εμπειρία στο αντικείμενο των οικονομικών.

(Συνέχεια ομιλίας κ. Αναστασίου Δημοσχάκη, Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. – Προέδρου του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.Α.))

Από εκεί και πέρα, τέθηκε εις γνώση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και κρίθηκε ότι ήταν προς το συμφέρον του Ταμείου να ξεκινήσει διαδικασία, εφόσον γίνει αποδεκτό το αίτημα από το Δ.Σ-, το οποίο ήδη είχε κάνει μια προγενέστερη κουβέντα, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει προς τη διαδικασία της αγοράς. Πράγματι, στις 22/6/2005 παρέστην ως προεδρεύων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου και πάρθηκε ομόφωνη απόφαση. Όπως γνωρίζετε, τα μέλη του Δ.Σ. δεν είναι μόνο αστυνομικοί, αλλά και εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, του Υπουργείου Οικονομικών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκπρόσωποι των εργαζομένων, ο Διευθυντής του Ταμείου και άλλοι που εργάζονται στο Ταμείο. Αποφασίστηκε να διατεθεί το ποσό των 6 εκατ. ευρώ για την αγορά του ομολόγου. Ο ανάδοχος ήταν η Εθνική Τράπεζα και εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας ήταν αυτός που ενημέρωσε προφορικά, αλλά και πριν την προφορική ενημέρωση, γραπτώς ενημερώθηκε το Ταμείο για τα οφέλη της συγκεκριμένης επένδυσης. Ομόφωνα αποφάσισε το Ταμείο να προβεί στην επένδυση των 6 εκατομμυρίων ευρώ από διαθέσιμα κεφάλαια, τα οποία είχε στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως όφειλε. Δεν πληρώθηκε για καμία προμήθεια η Εθνική Τράπεζα. Εμείς στα πλαίσια του γενικού διαγωνισμού, έχουμε την Εθνική Τράπεζα ως στρατηγικό χρηματιστηριακό επενδυτή και έτσι παρέχει όλες αυτές τις διευκολύνσεις. Το Ταμείο από αυτή τη διαδικασία κέρδισε και ήδη στα τρία εξάμηνα που αυτή τη στιγμή έχουμε καταγράψει κέρδη, υπολογίζεται ότι έχει εισπράξει 660.000 €.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι προτιμήθηκε σε κάθε περίπτωση το ομόλογο από το Δ.Σ. του Ταμείου, αλλά και από τους διευθυντές του Ταμείου που έκαναν τη θετική εισήγηση, διότι κρίθηκε ότι είναι πιο φερέγγυο από οποιοδήποτε άλλο χρεόγραφο στο οποίο θα μπορούσε να επενδύσει το Ταμείο, τη στιγμή που όπως σας προ είπα το Ταμείο είναι εύρωστο και διαθέτει σημαντικά κεφάλαια.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΡΑΚΤΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Φούσας.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, όλα τα θέματα αποσαφηνίστηκαν και δεν έχω να κάνω καμία ερώτηση.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΡΑΚΤΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το Λόγο έχει η κυρία Δαμανάκη.

ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε όλοι να μας καταθέσουν τα σχετικά πρακτικά.

Στη συνέχεια, έρχομαι σε συγκεκριμένα ζητήματα. Ο Αρχηγός μας είπε ότι ενημερώθηκε από το Διευθυντή του Ταμείου, που είναι γνώστης των θεμάτων. Κατά συνέπεια, υποθέτω και ότι ενημερώθηκε από έναν άνθρωπο, ο οποίος γνωρίζει και για τους κινδύνους του ομολόγου, του οποίου η αγορά αποφασίστηκε. Δηλαδή, μιλώ για το γεγονός ότι το ομόλογο δεν έχει εγγυημένη απόδοση και ότι είναι ομόλογο εικοσαετίας.

Κύριε Δημοσχάκη, ενημερωθήκατε για αυτούς τους κινδύνους; Θεωρείτε ότι δεν υπάρχουν; Θεωρείτε ότι το ομόλογο εν τέλει ήταν επικερδές; Δεν μας αποσαφηνίσατε εάν το δικό σας Ταμείο έσπασε κάποιο παλαιότερο σταθερό ομόλογο για να αγοράσει το συγκεκριμένο. Θα θέλαμε να μας διαφωτίσετε πάνω σε αυτό το θέμα. Απ` ό,τι γνωρίζω στο δικό σας Ταμείο δεν μετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων. Έχω στα χέρια μου ένα χαρτί από το Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ των αστυνομικών, που απευθύνονται σε εσάς και ζητούν να ενημερωθούν για τις επενδύσεις που έχετε κάνει στο Ταμείο. Το ερώτημα μου είναι, γιατί δεν ενημερώσατε τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση των αστυνομικών για όλα αυτά και συγκεκριμένα από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα; Γιατί έπρεπε να φτάσουμε εδώ και να στέλνουν έγγραφα αυτοί ζητώντας ενημέρωση;

Ακούσαμε προηγουμένως από τον Διοικητή του Ταμείου της Χωροφυλακής ότι αγοράστηκε το ομόλογο στις 21/6 και από εσάς στις 22/6. Αυτή η σύμπτωση των ημερομηνιών δεν σας κάνει εντύπωση; Θεωρείτε φυσικό εσείς και άλλοι τόσοι που θα ακολουθήσουν μετά, μέσα σε δύο ημέρες να κάνουν όλοι αυτές τις αγορές;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΡΑΚΤΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Τζέκης.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω και να ρωτήσω τον κ. Δημοσχάκη, είναι ότι ανέπτυξε τις θέσεις του με μια βεβαιότητα, ότι το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό προϊόν διασφαλίζει τα έξι εκατομμύρια ευρώ που έδωσε το Ταμείο. Είναι γνωστό διεθνώς και εδώ μέσα ότι αυτού του τύπου τα ομόλογα περικλείουν σοβαρούς κινδύνους, κατά την ημέρα της εξόφλησης.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΡΑΚΤΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Μελάς.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, άκουσα και τον δεύτερο προσκεκλημένο ομιλητή να λέει ότι η εισήγηση ήταν του Διευθυντού του Ταμείου και συγκεκριμένα ότι αυτός εισηγήθηκε την αγορά του ομολόγου, ως την καλύτερη επένδυση για την καλύτερη πορεία των οικονομικών του Ταμείου. Επίσης, ειπώθηκε ότι συμφώνησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ., όπως αυτό ισχύει και για τους άλλους προέδρους που θα μιλήσουν. Δεν νομίζω ότι όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν τοποθετηθεί από την Κυβέρνηση. Είναι μέλη που έχουν τοποθετηθεί από φορείς και αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά τα μέλη δεν ανήκουν σε ένα πολιτικό κόμμα, αλλά σε όλα.

Κύριε Πρόεδρε, αυτό που ειπώθηκε το πρωί στην Επιτροπή, διαστρεβλώνει την όλη κατάσταση. Δηλαδή, ο κυβερνητικός επίτροπος έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει το Δ.Σ. σε μια εντολή που έχει πάρει από την πολιτική ηγεσία ή ο κυβερνητικός επίτροπος είναι απλώς για να παρακολουθεί τη νομιμότητα των διαδικασιών;

Κύριε Δημοσχάκη, αυτά τα θέματα θέλω, όχι μόνο εσείς, αλλά και οι άλλοι Πρόεδροι των Ταμείων, να τα διευκρινίσετε.

(Συνέχεια ομιλίας κ. Παναγιώτη Αδρακτά, Προέδρου της Επιτροπής)

Επιτρέψτε μου να κάνω μια διευκρίνιση. Ο Επίτροπος δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Δεν είναι θέμα κομμάτων στα ταμεία. Το πρωί διευκρινίστηκε ποιοι θεσμικοί παράγοντες συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια. Παράκληση να μην ασχοληθούν οι υπόλοιποι ούτε με κόμματα ούτε ποιοι είναι στα κόμματα. Δεν έχουν υποχρέωση να απαντήσουν σε τέτοιου είδους ερωτήματα.

Το λόγο έχει ο κ. Χωρέμης.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΩΡΕΜΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μας εντυπωσιάζει ο παρεμβατικός σας ρόλος.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΡΑΚΤΑΣ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε συνάδελφε, προστατεύω την Επιτροπή μας.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΩΡΕΜΗΣ: Ήθελα να ρωτήσω τον κ. Δημοσχάκη όπως και πριν τον κ. Μπλάνη εάν είχατε κάποιο προβληματισμό, κάποιο δίλημμα ως προς την επιλογή του τελικού προϊόντος που θα επενδύατε. Υπήρξε τέτοιου είδους προβληματισμός; Ήταν το μοναδικό προϊόν που ήρθε στη συζήτηση του διοικητικού συμβουλίου και πάνω στο οποίο δεν υπήρξε κάποια ταλάντευση, κάποιος προβληματισμός για το εάν υπάρχει καλύτερο προϊόν; Πατί δεν επιλέξατε σταθερής απόδοσης ομόλογα του δημοσίου; Και δεύτερον, επειδή διαπιστώσαμε και σήμερα ότι η κυβέρνηση μετακυλύει στις διοικήσεις των ασφαλιστικών ταμείων τις ευθύνες, άλλωστε αυτό σηματοδοτεί περίτρανα την προώθηση της κυβέρνησης η οποία υλοποιήθηκε μέσα από την τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα από την αλλαγή δηλαδή των διοικήσεων, εδώ παρατηρούμε κάτι άλλο από τις δύο τοποθετήσεις που έχουν ήδη γίνει. Υπάρχει μια μετακύληση ευθύνης στους διευθυντές και ερωτώ: οι διευθυντές σας επεσήμαναν τα θετικά των δομημένων ομολόγων η σας επεσήμαναν τους παραπέρα κινδύνους και ποιους κινδύνους;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΡΑΚΤΑΣ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Δημοσχάκης.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ(Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας): Καταθέτω στην Επιτροπή σας όλη τη συναφή αλληλογραφία, που αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση. Όχι μόνο την απόφαση, δηλαδή του διοικητικού συμβουλίου, αλλά και όλη τη συναφή αλληλογραφία που είχαμε με τις τράπεζες, την Τράπεζα της Ελλάδος και όχι μόνο. Το ομόλογο ήταν επικερδές για το ταμείο και έτσι αποδεικνύεται από την πράξη.

Όπως για το ομόλογο αυτό που είναι 20ετίας διατέθηκαν κεφάλαια που ήταν διαθέσιμα από τη διοίκηση του ταμείου να διατεθούν, δηλαδή, δεν είχε πρόβλημα βιωσιμότητας το ταμείο. Επίσης, το ομόλογο αυτό είχε την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για 20 χρόνια σε ότι αφορά την απόδοσή του και σαν κεφάλαιο συν 50% με τη λήξη του. Αυτό για εμάς ήταν σημαντικό.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Έχει την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή, χάσει-κερδίσει το ελληνικό δημόσιο θα πληρώσει στο τέλος το κεφάλαιο συν 50%. Που το είδατε αυτό ρε παιδιά;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ(Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας): Τα πρώτα τρία χρόνια όπως γνωρίζετε…

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ: Την εγγύηση του δημοσίου να μας διευκρινίσετε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ(Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας): Κοιτάξτε, οικονομική ορολογία δεν είμαι σε θέση να σας παράσχω, όμως, εγώ στηρίζομαι στην αλληλογραφία που έχω στα χέρια μου και σας ενημερώνω ότι είναι υπό την εγγύηση του δημοσίου και ταυτόχρονα στην απόδοση και εκπλήρωση του χρόνου της 20ετίας αποδίδει 50%. Και θα ήθελα να προσθέσω ότι το 20% από τα 50% που προείπα και είναι σε βάθος 20ετίας αποδίδεται ήδη στα τρία πρώτα χρόνια με 10% συν 6% συν 6%.

Σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα σας κυρία Δαμανάκη, που με ρωτήσατε αν συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων. Θα ήθελα να σας πω ότι συμμετείχαν και συμμετέχουν και εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών και εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Αστυνομικής Ομοσπονδίας των αστυνομικών υπαλλήλων. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υποβλήθηκε το ερώτημα δεν είναι το πρώτο που υποβάλλεται. Για πολλά θέματα υποβάλλονται από τις πανελλήνιες συνδικαλιστικές ενώσεις και οργανώσεις και οφείλει το επιτελείο να γνωστοποιεί στα διοικητικά συμβούλια, διότι προφανώς και ο Πρόεδρος θα ήθελε να ενημερώσει τα αντίστοιχα διοικητικά συμβούλια και στα πλαίσια αυτής της τακτικής, είμαστε υποχρεωμένοι όπως και οι Πρόεδροι των δύο οργανώσεων.

Δεν υπήρχε σύμπτωση σε ό,τι αφορά το ενιαίο. ?λλωστε δύο ημέρες πριν ενημερώθηκαν οι διευθυντές των ταμείων και γραπτά και προφορικά από τις τράπεζες που ήταν οι ανάδοχοι του ομολόγου. Εμείς έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις τράπεζες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, διότι αυτό απέδειξε η πορεία τους. Από εκεί και πέρα συζητήθηκε μεταξύ των διευθυντών των ταμείων και μεταξύ των υπαλλήλων των δύο ταμείων ότι διαθέτουν την πανεπιστημιακή γνώση και μόρφωση πάνω στα χρηματιστηριακά και οικονομικά θέματα, έγινε μια προφορική ενημέρωση του Αρχηγού, αλλά και όλων αυτών, όπως του κ. Μπλάνη που είναι στο επικουρικό ταμείο, εγώ που ήμουν προεδρεύων στο ταμείο αρωγής και από εκεί και πέρα κρίθηκε ότι είναι προς το συμφέρον των ταμείων να προβούμε σ` αυτή την επένδυση του ομολόγου που εσείς εξετάζετε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι όλα τα μέλη δεν είναι διορισμένα. Κάθε Αρχηγός με το επιτελείο του μεταθέτει τους διευθυντές των Ταμείων και δεν πάνε τυχαία πρόσωπα στα Ταμεία. Από εκεί κει πέρα όμως, σύμφωνα με το νόμο σε ό,τι αφορά το Ταμείο Αρωγής των αστυνομικών είναι ο αρχαιότερος εκ των Αντιστράτηγων και σε κάθε περίπτωση θα είναι ή ο Αρχηγός ή ο Υπαρχηγός, τον δε πρόεδρο του επικουρικού ταμείου βεβαίως και τον διορίζει με απόφαση του ο Αρχηγός, αλλά λαμβάνει όμως υπόψη του τη μέχρι τότε πορεία του ως Αξιωματικού, τη γνώση και εμπειρία του πάνω στα θέματα της διοίκησης και τα οικονομικά και στο πόσο νοικοκύρης είναι κανείς, ώστε να διαχειριστεί τις τύχες ενός ταμείου, που πραγματικά εξαρτάται το εφάπαξ κάθε εργαζόμενου, αλλά και το μέρισμα κάθε εργαζόμενου που δίνει το επικουρικό ταμείο.

(Συνέχεια ομιλίας κ. Αναστάσιου Δημοσχάκη, Αρχηγού της ΕΛΑΣ. – Προέδρου του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών Τ.Α.Α.)

Επίσης, τα άλλα μέλη προέρχονται από άλλα Υπουργεία που εσείς γνωρίζετε και που είπα στην εισήγηση μου. Σε ό,τι αφορά τον κυβερνητικό επίτροπο, έχω την εμπειρία ότι δεν έχει ψήφο, παρίσταται για τη νομιμότητα της δράσης του Ταμείου Αρωγής, που έχω την εμπειρία δύο ετών περίπου, αλλά και δεν μπαίνει ποτέ σε θέματα ουσίας και σκοπιμότητας λειτουργίας του Ταμείου.

Προβληματισμός ή δίλημμα δεν υπήρχε σε ό,τι αφορά για το εάν πρέπει να προβεί το Ταμείο στην επένδυση. Μάλιστα, υπήρχε, θα έλεγα, με πολύ ειλικρίνεια και ένας ενθουσιασμός, ότι αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ταμείου, διότι εμείς έχουμε μια ιστορία, όπως και ο Οργανισμός έχει μια ιστορία και θέλουμε αυτό το οποίο θα παραδώσουμε μεταγενέστερα στους Αξιωματικούς και αυτοί να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο. Διότι και το Επικουρικό Ταμείο και το Ταμείο Αρωγής είναι αυτά τα οποία στηρίζουν έναν απόστρατο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της οικογένειας του.

Είναι γεγονός ότι δεν σκεφτήκαμε άλλες λύσεις επένδυσης, διότι εμείς σκεφτήκαμε μόνο το σίγουρο. Εκείνη την εποχή το σταθερό επιτόκιο, σε ό,τι αφορά στα ομόλογα, όπως έχει καταγραφεί στα πρακτικά, ήταν υψηλό και αν προέβαινε το Ταμείο, σε ό,τι αφορά στο ομόλογο, στο σταθερό επιτόκιο, σήμερα, θα ήταν 12%. Γι` αυτό το λόγο θεωρήσαμε ασύμφορο να προβούμε σε σταθερό επιτόκιο και προβήκαμε στην αγορά του ομολόγου και σήμερα έχουμε αυτή τη στιγμή 660.000 ευρώ, τα οποία έχουν μπει στο Ταμείο τα τρία εξάμηνα, που ήδη έχουν προηγηθεί χρονικά.

Σε ό,τι αφορά στο αν έχουμε εμπιστοσύνη στο Διευθυντή του Ταμείου, η απάντηση είναι ότι και βέβαια του έχουμε εμπιστοσύνη. Ο Διευθυντής του Ταμείου είναι ο βασικός παράγοντας λειτουργίας του Ταμείου. Είναι αυτός ο οποίος εργάζεται σε καθημερινή βάση. Έχει μετατεθεί, εργάζεται με όλους τους συνεργάτες του, που προ είπα ότι είναι άτομα με ειδική μόρφωση και εμπειρία, αλλά και ταυτόχρονα, συνεργάζεται με όλους τους συναρμόδιους φορείς, που επιβάλλεται να συνεργάζεται. Με αυτή τη γενική σκέψη και σε απάντηση των ερωτημάτων σας, κλείνω την εδώ παρουσία μου.
ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ : Πριν απαντήσετε κ. Αρχηγέ στο ερώτημα μου, εάν σπάσατε σταθερό ομόλογο, ποιο σπάσατε και πώς.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ : Όχι, δεν έσπασε ποτέ το Ταμείο ούτε το ένα ούτε το άλλο και ούτε είναι στις προθέσεις ποτέ να σπάσει, γιατί έχουμε διαθεσιμότητα και ευμάρεια σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των ταμείων μας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΡΑΚΤΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Τσουράκης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ (Πρώην Πρόεδρος του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων Τ.Α.ΞΥ) : Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είμαι οικονομολόγος στο επάγγελμα. Τον Ιούλιο του 2004 ανέλαβα την προεδρία του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων. Όταν ανέλαβα το Ταμείο, υπήρχαν ομόλογα 128 εκατ. ευρώ, τα οποία τον Μάρτιο του 2005 έληξαν.

Κατ` αρχήν, να διευκρινίσω ότι εμείς δεν σπάσαμε ομόλογα. Με απόφαση του Δ.Σ. δημιουργήσαμε μια τριμελή επιτροπή, η οποία θα έκανε έρευνα αγοράς για διάφορα ομόλογα. Υπάρχουν, ήδη, στο Ταμείο ογκώδεις φάκελοι με προσφορές από διάφορες τράπεζες. Κάθε φορά φέρναμε με απόφαση της τριμελούς επιτροπής αυτά που θα αγοράζαμε, τα οποία εγκρίνονταν από το Δ.Σ. και έπειτα τα αγοράζαμε. Στις 31.7.2006 η συνολική ωφέλεια του Ταμείου από τα ομόλογα αυτά ήταν 11.632.686 ευρώ. Εμείς δεν αγοράσαμε τον Ιούλιο το συγκεκριμένο ομόλογο, το αγοράσαμε στις 26.1.. Γι` αυτό και το ομόλογο που εμείς πήραμε, είχε κάποιους δεδουλευμένους τόκους, όχι προμήθεια. Είχε κουπόνι 8,6%, το οποίο έδινε μια ωφέλεια από 1.8.2005 έως 31.7.2006. Όταν το ομόλογο αυτό το αγοράσαμε μετά από έξι μήνες, προφανώς, είχε δεδουλευμένους τόκους και αυτός που θα μας το πουλούσε, δεν μπορούσε να μην πάρει την ωφέλεια των έξι μηνών και αυτό και έγινε.

Είδαμε ότι με την Επιτροπή, μπορώ να καταθέσω όλα τα χαρτιά που αναφέρουν την ωφέλεια που είχαμε από τα ομόλογα, δεν υπήρξε κανένας λόγος γιατί να μην πάρουμε αυτό το ομόλογο, ήταν το πιο συμφέρον την εποχή εκείνη. Όταν απευθυνόμασταν στην Τράπεζα της Ελλάδος με το σταθερό επιτόκιο, πολλά δεν είχε και αυτά που είχε μας τα έδινε με 113% έως 114%. Δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο, διότι δεν έχω πολλά στοιχεία εφόσον έχω αντικατασταθεί από το Τ.Α.ΞΥ..

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΡΑΚΤΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Φούσας.