Δημοσχάκης Αναστάσιος

30-05-2007: Εναρκτήρια Ομιλία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Αναστασίου ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ στην συνάντηση των εμπειρογνωμόνων για το «ΙΛΑΕΙΡΑ»

Αθήνα, 30-5-2007

Αξιότιμοι Σύνεδροι, Κυρίες και Κύριοι,

Σας καλωσορίζω στην Αθήνα, την πρωτεύουσα της Ελλάδας, στο πλαίσιο των διήμερων εργασιών της 2ης συνάντησης εμπειρογνωμόνων της πρωτοβουλίας «ΙΛΑΕΙΡΑ», η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιου για τα θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων Ασφάλειας και Δικαιοσύνης κ. Franco Frattini.

Όπως ήδη γνωρίζετε, η πρωτοβουλία διασυνοριακής συνεργασίας «ΙΛΑΕΙΡΑ» συνιστά μία πρωτοποριακή προσπάθεια του Ελληνικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της Ελληνικής Αστυνομίας, για τη διασυνοριακή καταπολέμηση της πιο σοβαρής μορφής οργανωμένης εγκληματικότητας της σύγχρονης εποχής, αυτής της εμπορίας ανθρώπων.

Το φαινόμενο αυτό της σύγχρονης δουλείας αποτελεί πρόκληση στην Ιστορία μας, στις δημοκρατικές αρχές και στην ευαισθησία μας ως πολίτες της Ευρώπης. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι κάθε χρόνο, περίπου 1.000.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο, γίνονται θύματα της εμπορίας. Και κυρίως με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Τα θύματα αυτά μεταφέρονται ως σύγχρονοι σκλάβοι από χώρα σε χώρα, από διεθνή οργανωμένα κυκλώματα σωματεμπορίας που εκμεταλλεύονται κενά στις εθνικές νομοθεσίες, καθώς και στο μηχανισμό συντονισμού και επιχειρησιακής ανταπόκρισης των Αρχών Επιβολής του Νόμου. Γι’ αυτό το λόγο χρειαζόμαστε τη διεθνή και περιφερειακή αστυνομική συνεργασία.

Με την πρωτοβουλία αυτή, δεν στοχεύουμε το Σχέδιο «ΙΛΑΕΙΡΑ» να αποτελέσει ένα ακόμη συνέδριο-σεμινάριο, αλλά να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμαστο οργανωμένο έγκλημα, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο.

Σκοπός μας είναι να συνεισφέρουμε στην πρόληψη και στην καταστολή του φαινόμενου, αλλά και στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που συνήθως είναι τα θύματα του ειδεχθούς αυτού εγκλήματος, ιδίως στη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, όπου το πρόβλημα παρουσιάζει αυξημένους δείκτες.

Η αναγόρευση του προβλήματος ως προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εκπεφρασμένη ισχυρή πολιτική βούληση για την καταπολέμησή του, μέσω της πρωτοβουλίας «ΙΛΑΕΙΡΑ», σήμερα μετουσιώνεται και σηματοδοτείται πρακτικά με τη συμμετοχή -22- Χωρών και -5- Διεθνών Οργανισμών.

Ξεκινώντας λοιπόν από τις δράσεις σε εθνικό επίπεδο, μετά περνάμε στη διεθνή συνεργασία. Με το να επικαλούμαστε γενικά τη διεθνοποίηση του προβλήματος και την αναγκαιότητα διεθνών συνεργασιών, δεν λύνουμε το πρόβλημα. Απαιτούνται πιο ουσιαστικές και πρακτικές συνεργασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική πρωτοβουλία «ΙΛΑΕΙΡΑ» στοχεύει σε διασυνοριακές δράσεις καθαρά επιχειρησιακού χαρακτήρα, καθιερώνοντας ένα πρακτικό μοντέλο διασυνοριακής συνεργασίας.Το πλαίσιο αυτό, δεν είναι δεσμευτικό θεσμικά αλλά αναγνωρίζεται από κοινού και συμφωνείται ως ένα μοντέλο αποτελεσματικότερης και αναγνωρισμένης συνεργασίας τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο καταστολής του φαινόμενου αυτού.
Η αυξημένη επαγρύπνηση των Υπηρεσιών Ασφάλειας, η διαχείριση πληροφοριών, η καλύτερη εκπαίδευση των διωκτικών αρχών, ο εντοπισμός των πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, η υιοθέτηση κοινών δράσεων και πρακτικών στοχευμένων και αποτελεσματικών, και κυρίως η προστασία των θυμάτων και των μαρτύρων, συνθέτουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαρθρώνουμε τους άξονες δράσης μας.

Εμείς, με την πρωτοβουλία «ΙΛΑΕΙΡΑ», προσπαθούμε να επικεντρωθούμε κυρίως στα μειονεκτήματα του μηχανισμού καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων, τα οποία αναγνωρίζονται ως προβλήματα των διωκτικών Αρχών όλων των Χωρών και λειτουργούν αντίστοιχα ως πλεονεκτήματα ομάδων – δικτύων trafficking. Η εξάλειψη των μειονεκτημάτων βασικά σκοπεύει στο να καταστήσουμε την Εμπορία Ανθρώπων από έγκλημα χαμηλού ρίσκου σε έγκλημα υψηλού ρίσκου για τους διακινητές ανθρώπων.

Αξιότιμοι κ. Σύνεδροι,

Οι εργασίες της 2ης και τελευταίας συνάντησης, που θα διεξαχθούν υπό μορφή ?σκησης επί χάρτου, έχουν διπλό χαρακτήρα.

Αφενός να εργασθούμε όλοι μαζί σε μια σύνθετη υπόθεση εργασίας που απαιτεί εθνικές δράσεις και διεθνή συνεργασία. Αφετέρου, μέσα από τη διαχείριση της υπόθεσης και την ανάλυση των περιπτώσεων να εντοπίσουμε τα κενά, τις ελλείψεις και τις προβληματικές περιοχές της διασυνοριακής επιχειρησιακής αντιμετώπισης. Αντίστοιχα, να αποτυπώσουμε νομοθεσίες, όργανα, διαδικασίες και καλές πρακτικές που διαθέτει η κάθε χώρα προκειμένου να ενσωματωθούν σε ένα κείμενο αξιοποιήσιμο από οποιαδήποτε χώρα ή οργανισμό επιθυμεί να το συμβουλευθεί.

Ταυτόχρονα όμως, να αποτυπωθούν οι μέθοδοι και τα «εργαλεία» που μας προσφέρουν σήμερα οι διεθνείς οργανισμοί αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας (INTERPOL, EUROPOL, EUROJUST, FRONTEX) σε μια προσπάθεια να χρησιμοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις υπηρεσίες και τις υψηλές δυνατότητες που διαθέτουν.

Το τελικό προϊόν που θα προκύψει από τις εργασίες αυτής της συνάντησης προσδοκούμε να είναι αποτέλεσμα κοινής βούλησης και εφαρμογής, ένα σημείο αναφοράς για διασυνοριακές υποθέσεις εμπορίας, ένα «εργαλείο» που θα διευκολύνει την επιχειρησιακή διασυνοριακή συνεργασία για καλύτερα επιχειρησιακά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του φαινόμενου, αλλά και ένα «ζωντανό – ανοικτό κείμενο» για μελλοντικές επικαιροποιήσεις, εναρμονισμένο με τη διεθνή νομιμότητα, τις αποφάσεις των διεθνών Οργανισμών και τις προτεραιότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η προοπτική της πρωτοβουλίας «ΙΛΑΕΙΡΑ», δεν σταματά εδώ. Μας ενδιαφέρει η συνέχεια και η διαρκής επικαιροποίησή της. Προσδοκούμε, υπό την αιγίδα και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να καταστήσουμε διαχρονική την προσπάθεια αυτή και να καθιερώσουμε, σε ετήσια βάση, μια παρόμοια Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων στην Αθήνα, με σκοπό την ανάλυση σοβαρών υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων που έλαβαν χώρα το προηγούμενο έτος. Ανοικτή είναι η πρόσκληση συμμετοχής και για άλλες Χώρες και Οργανισμούς.

Αυτή είναι και η προστιθέμενη αξία της πρωτοβουλίας αυτής.

Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες