Δημοσχάκης Αναστάσιος

Η υπεράσπιση των χερσαίων συνόρων μας αποτελεί εθνικό χρέος!Η επιπλέον αξιοποίηση εφέδρων & εθνοφυλάκων στον Έβρο θα δώσει πλεονέκτημα στην περιοχή! Η αύξηση των θέσεων στα ΤΣΦ Έβρου& η κάλυψη σε χρονοδιάγραμμα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο!Συνέντευξη-Status FM