Δημοσχάκης Αναστάσιος

Tα ευφυή σύνορα της Ευρώπης αποτελούν αναβαθμισμένο πλαίσιο λειτουργίας των Σημείων Εισόδου-Εξόδου εντός της Συνθήκης Σένγκεν! Toποθέτηση στην Επιτροπή Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων.

Στην τοποθέτηση, που πραγματοποίησε (25/11) ο βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας Αν.Δημοσχάκης στο πλαίσιο της συνεδρίασης της ΔΕ Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων στην οποία προήδρευσε ως Αντιπρόεδρος αυτής επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

-Η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπ.Εξωτερικών με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Εθνικής Μονάδας ETIAS και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών» συμβάλλει στη κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια, προκειμένου να προασπιστούν τα εξωτερικά σύνορα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και να ενισχυθεί η ασφάλεια.

-Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση εντάσσεται σε μία ευρύτερη δέσμη μέτρων με τον διακριτό τίτλο «Smart Borders» , ήτοι Ευφυή Σύνορα!!

-Η οποία αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης μέσα από την αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων.

-Όπως έχει αναδείξει επανειλημμένα μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου και των κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων του και τοποθετήσεων, τα Ευφυή Σύνορα της Ευρώπης αποτελούν αναβαθμισμένο πλαίσιο λειτουργίας των Σημείων Εισόδου – Εξόδου εντός της συνθήκης Σένγκεν.

-Τα Σημεία Εισόδου- Εξόδου στον Ν.Έβρου όπως και στην λοιπή Χώρα αξιολογούνται ήδη ως προς την επάρκεια και τις δυνατότητες προσαρμογής στις απαιτήσεις των νέων συστημάτων ελέγχου.

-Μια ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τον εαυτό της οφείλει να παραμένει μια διαμπερής & ανοιχτή κοινωνία η οποία όμως προστατεύει τα σύνορά της και την εθνική της κυριαρχία.

Μπορείτε να ακούσετε την τοποθέτηση στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=PIfwaLiaQCw