Δημοσχάκης Αναστάσιος

Επιτροπή Περιβάλλοντος

Εικόνα εγκατάλειψης παρουσιάζουν οι δασικές εκτάσεις στον Έβρο – Απαραίτητες οι νομοθετικές ρυθμίσεις για δασικές γαίες και κυνηγούς

Για την εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζουν οι δασικές εκτάσεις στον Έβρο, για τη ανάγκη να ρυθμιστούν νομοθετικά οι περιοχές των δασικών γαιών αλλά και το να επιτρέπεται η παρουσία των κυνηγών μέχρι τη συνοριογραμμή αναφέρθηκε στην παρέμβασή του στην Ειδική…